GeekBlog

Locust på Ubuntu 12.04

 • mån, 01/14/2013 - 11:11

  Locust är ett intressant verktyg för att bl a lasttesta en sajt. Du skriver testerna i good old Python och verifierar själva testresultatet på en sida i browsern.

  Vi använder locust bl a för att testa 10milatv.se, en sajt som går live en gång och då med maxlast...

  För att installera Locust under virtualenv på en Ubuntu 12.04 maskin.

  Du kommer behöva libevent-dev i din normala miljö. Installera den först med:

  
  sudo apt-get install python-dev python-pip libevent-dev 
  pip install locustio
  

  Gå därefter till din virtuelenv-milö och kör följande:

  
  workon - aktivera din virtualenv-miljö
  pip install locustio
  

  Dokumentation kring locust hittar du här.