Våra tjänster

Vi på Docilitas arbetar med:

 

Internettjänster

Internettjänster är vår huvudinriktning.
Många företag ser webben som en plats att göra reklam för företaget  och sina produkter, men att finnas på webben handlar inte längre bara om att ha en snygg hemsida.
Vi ser webben som en plats att göra affärer - Det kan vara allt från att man säljer sina produkter i en webshop till att företagets hela affärsidé förverkligas på webben. Det som populärt kallas Web 2.0 och innehåller en interaktion med sina kunder, kollegor, vänner etc.
För att kunna göra det behövs det en sajt som är lättadministrerad, dynamisk och innehåller en mängd funktioner och finesser.

Idag finns en mängd olika bläddrare -  Chrome (Chromium), Firefox, IE, Konqueror/Safari, Opera etc. Men det kan även vara telefonen, bilen, kylskåpet eller en talande bläddrare för synskadade. Din sajt ska se bra ut i Dina kunders bläddrare.
Vi kan hjälpa dig att bygga ett verktyg för mobilen där dina kunder får ett anpassat utbud beroende på var dom är. Idéerna är många, vi hjälper Er att förverkliga Er affärsidé hela vägen från tanke till genomförd och driftsatt affär.

Vi arbetar alltid med fri programvara när vi bygger våra sajter. Det garanterar dig att du inte blir inlåst hos en specifik leverantör eller att du behöver betala licenskostnader för din sajt. Vår erfarenhet är också att en sajt byggd på fri programvara och driftad på en Linuxplattform får en betydligt lägre driftskostnad än motsvarande sajt baserad på komersiell programvara.

Läs mer om internettjänster

Projektledning

Docilitas tillhandahåller kompetenta projektledare för ledning och genomförande av såväl stora, komplexa projekt som små uppdrag inom både offentlig, privat och ideell sektor. Vi arbetar enligt PPS eller, om så önskas, kundanpassade projektstyrningsmodeller.
Vi erbjuder generella kompetenser för ledning och genomförande av projekt och uppdrag samt mer specialiserade kompetenser för upphandling, systemdesign och konstruktionsarbete.

Vi har en bred och gedigen erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Vår styrka ligger i förmågan att förstå verksamheten och kundens behov i sin helhet. Våra kompetenser spänner över hela processen från applikationskonsulter till projektledare, dvs från utredningar och förstudier till implementerade lösningar.

Läs om PPS på Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontorsplattform

Plattform kallas ofta de ganska standardiserade arbetsplatser som stora företag och myndigheter har. En plattforms huvudegenskap är att ge medarbetarna en effektiv arbetsplats, helst skyddad från virus & andra angrepp, underhållen med en effektiv supportorganisation via en strikt strukturerad programhantering, mm.

Med fri programvara och Linux kan även du som har ett litet eller medelstort företag få en möjlighet att bygga en plattform.

Det finns många disributioner (varianter) på Linux, anpassade för alla, från globala företag med supportavtal i entreprise-storlek, via den djupt tekniska hackern, till hemmaanvändaren.
Vi har valt Ubuntu som huvudplattform för att vi anser att den i dag uppfyller de krav ett litet eller medelstort företag ställer på sin plattform.
Ubuntu, vars valspråk - Linux for human beings - passar perfekt för detta och är främst känt för att vara en arbetsplats (desktop) anpassad för smidighet.
Vi kompletterar detta med t.ex central användarhantering via LDAP, nätverksanslutna skrivare & scanner, gemensamma lagringsutrymmen, central säkerhetskopiering (backup) mm.

Att Ubuntu dessutom är gratis gör inte saken sämre.

Läs mer om hur Vi bygger kontosplattformen..