Support

Det grundläggande i en lyckad plattform är att användarna förstår sig på den - vilket också på sikt minskar behovet av support. Vi lägger därför ett relativt stort jobb på utbildning av våra kunder. Kanske inte så teknisk men så att er personal förstår varför saker ser ut som dom gör och hur man gör för att använda plattformen.
Vi försöker även visa på "lustan" i att använda Linux, pröva på. Det finns väldigt många finesser som man inte når fram till förrän man behöver dom. Vi försöker visa på hur man hittar till dessa.

Tekniskt så utformar vi plattformen så att vi kan "gå in i" era system - med ert tillstånd givetvis - och titta till utrustningen för att hjälpa till och lösa eventuella problem. All fjärraccess mot era system är krypterad och skyddas med särskilda certifikat så att ingen utomstående kommer in.

En del projekt kräver lite mer. Till exempel att kunna registrera & underhålla supportfrågor, hantera buggar och även att registrera önskemål om nya eller ändrade funktioner. För dessa projekt har vi ett separat ärendehanteringssystem som även den är byggd med Open Source.