ubuntu 12.04

Locust på Ubuntu 12.04

Locust är ett intressant verktyg för att bl a lasttesta en sajt. Du skriver testerna i good old Python och verifierar själva testresultatet på en sida i browsern.

Vi använder locust bl a för att testa 10milatv.se, en sajt som går live en gång och då med maxlast...

För att installera Locust under virtualenv på en Ubuntu 12.04 maskin.

Du kommer behöva libevent-dev i din normala miljö. Installera den först med:

Virtualenv på Ubuntu 12.04

För att bygga <whatever> i Python är det trevligt - och rekommenderat att man använder virtualenv för att på så sätt få en kontrollerad utvecklingsmiljö. Här är en kort instruktion om hur du sätter upp virtualenv på Ubuntu 12.04 (LTS):


$sudo apt-get install python-setuptools python-pip
$sudo pip install virtualenv
$sudo pip install virtualenvwrapper 

Lägg därefter till följande i ~/.bashrc:

Subscribe to RSS - ubuntu 12.04