Vem ska bestämma över mina val?

En av de föreningar jag är aktiv i har följande policy för epost:
"Virus - Ett godkänt antivirusprogram skall finnas för att säkerställa att datorer och användarprogram ej skadas av virus eller spionprogramvara."

Detta får mig att fundera på:

1. Jag använder inte antivirusprogram - får jag då inte använda föreningens epost adress?
2. Är det rätt att en förening ställer krav på vilken typ av program jag använder?
3. Du som använder föreningens epost i tex. telefonen - har du installerat antivirusprogram också?

Jag vill se detta som ett exempel på hur fel det kan bli då vi i all välmening sätter upp krav för något utan att ha gjort en ordentlig genomlysning av vad det innebär. Eventuella brister i kompetens sätter sina spår i kraven. För mig blir svaren ungefär:

1. Jag använder Ubuntu/Linux - jag "behöver" inte antivirusprogram. Det kommer säkert att behövas framöver men inte idag.
2. Nej, Du, ni, dem, vi, föreningen ska inte ställa krav på vilka program jag har - Kraven ska ställas att jag kan motsvara, hantera eller möta deras behov. I detta fall är behovet att säkra att jag inte bidrar till att sprida virus. Det gör jag genom att min epostserver har "rätt" program och att jag är medveten om hur jag ska hantera epost.
3. Jag vet inte hur du gör, här kommer vi till frågor som handlar om hantering, medvetenhet och så vidare.

Punkten 3 är väldigt intressant att prata mer om i alla föreningar, tycker jag...