Openvpn

Network-Manager saknar "OpenVPN hemligheter"

Network-manager är ett helt underbart verktyg som ibland kan irritera omåttligt...
Om man installerar OpenVPN-tillägget för NM och konfigurerar en VPN-anslutning så svarar NM helt käckt att VPN hemlighet saknas. Yes!
Det verkar handla om att DBus behöver en policy för openvpn på NM. Lösningen är enkel, antingen windowsmetoden - starta om datorn. Men vi som är vana med Linux föredrar nog att starta om NM i stället. I en terminal kör följande kommando:

sudo /etc/init.d/network-manager restart

Subscribe to RSS - Openvpn