Locust

Locust på Ubuntu 12.04

Locust är ett intressant verktyg för att bl a lasttesta en sajt. Du skriver testerna i good old Python och verifierar själva testresultatet på en sida i browsern.

Vi använder locust bl a för att testa 10milatv.se, en sajt som går live en gång och då med maxlast...

För att installera Locust under virtualenv på en Ubuntu 12.04 maskin.

Du kommer behöva libevent-dev i din normala miljö. Installera den först med:

Subscribe to RSS - Locust