virtualenv

Virtualenv på Ubuntu 12.04

För att bygga <whatever> i Python är det trevligt - och rekommenderat att man använder virtualenv för att på så sätt få en kontrollerad utvecklingsmiljö. Här är en kort instruktion om hur du sätter upp virtualenv på Ubuntu 12.04 (LTS):


$sudo apt-get install python-setuptools python-pip
$sudo pip install virtualenv
$sudo pip install virtualenvwrapper 

Lägg därefter till följande i ~/.bashrc:

Subscribe to RSS - virtualenv