Webservice

Länstrafiken Mälardalen

I samband med att vi har byggt E-handelsplattformen åt Länstrafiken Mälardalen så har vi även gjort ett pris-API som täcker ytan för de olika biljettsystemen som finns i Sörmland, Örebro och Västmanland.
Varje läns taxa är baserad på de premisser som respektive biljettsystem har implementerat. Allt från en rent avståndsbaserad taxa till en taxa baserad på den resväg man åker. Vi har kopplat till detta byggt verktyg som emulerar den prisberäkning som görs i befintliga system, Cubic (Örebro) respektive Almex (Västmanland).

Länstrafiken Mälardalen

Handla buss- & tågbiljetter på webben. Under andra halvåret 2009 hjälpte vi Länstrafiken Mälardalen att bygga upp en e-handelsplattform, den viruella biljettmaskinen. Vi har gjort 3 separata sajter åt respektive länstrafikbolag i Södermanland, Örebro och Västmanland.
 

Subscribe to RSS - Webservice