webbutveckling

Kuponginlösen/Unimon

Kunponginlösen/Unimon.se byggde under våren/sommaren 2012 ett system för hantering av resevaluta tillsammans med partners.

Vår Magnus Lundgren var inhyrd i projektet som expert på frontendutveckling och ansvarade för frontend i wl.unimon.se. Projektet utfördes som underkonsult till Canvisa Consulting AB.

Subscribe to RSS - webbutveckling