medlemssystem

Leksands företagareförening - FFLIST

Vi har byggt Företagareföreningen i Leksand - FFLIST:s sajt. Sajten är byggd på Drupal med Docilitas Medlemssystem för fakturering mm.

Sveriges Ångbåtsförening

Man måste få ha lite roligt också. Sveriges Ångbåtsförening - SÅF - är en förening för såväl ångbåtsintresserade som våra ångbåtar. Vår Magnus Lundgren har byggt SÅF:s sajt baserad på Drupal med extra allt!
Förutom den öppna sajten med såväl annonseringsfunktioner, kalender och forum har föreningen sitt båt- och medlemsregister i samma sajt. Medlemsregistret är uppbyggt kring Drupal:s CCK med egenutvecklade moduler för fakturering, utskrifter mm som hör till ett medlemsregister. Hela sajten är säkrad med SSL och har ett avancerat behörighetssystem baserat på roller.

Subscribe to RSS - medlemssystem